Polish

Ta strona zawiera informacje na temat CAMHS przeznaczone dla osób posługujących się językiem polskim. Jeśli posiadają Państwo jakieś dodatkowe pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z lokalnymi usługami CAMHS. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w porozumiewaniu się w języku angielskim, pracownicy CAMHS mogą zorganizować usługi tłumacza.

Co to jest CAMHS?

CAMHS oznacza Usługi Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ang. Child and Adolescent Mental Health Service). CAMHS udziela wsparcia dzieciom i młodym ludziom (w wieku 0-18 lat) oraz ich rodzicom. Członkowie pracującego przy CAMHS zespołu dysponują całą gamą umiejętności i zapewniają różnego rodzaju pomoc, w zależności od potrzeb danego dziecka i jego rodziny. Widują się oni z młodymi ludźmi na osobności, a także w towarzystwie ich rodzin.

Co oznacza termin „zdrowie psychiczne”?

Kiedy czujemy się dobrze pod względem psychicznym, fizycznym i duchowym oraz radzimy sobie z codziennym życiem mówimy, że cieszymy się dobrym zdrowiem psychicznym.

Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą dotyczyć trudności związanych ze sposobami, w jaki ludzie myślą, czują i odnoszą się do innych. Trudności te wywierają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Każdy może doświadczyć tego typu problemów, bez względu na wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie czy poziom inteligencji. Czasami takie problemy mogą ujawnić się wskutek jakiegoś traumatycznego urazu lub stresu. Niekiedy jest to wynik kumulacji mniejszych zmartwień przez dłuższy okres czasu. Zdarza się, że młoda osoba czy rodzina nie dysponuje odpowiednim wsparciem, aby poradzić sobie z problemami, z którymi przyjdzie się jej zmierzyć. W innych wypadkach nie wiadomo, dlaczego takie problemy powstają.

Ludzie posiadają różne wyobrażenia i poglądy na temat zdrowia psychicznego. CAMHS szanuje je wszystkie i będzie pracować z Państwem w celu udzielenia wsparcia Państwa rodzinie.

Jakimi problemami zajmuje się CAMHS?

CAMHS może pomóc dzieciom, młodym ludziom i rodzicom, doświadczającym całego spektrum problemów. Niekiedy odwiedzające nas dzieci lub młodzi ludzie borykają się z problemami rodzinnymi w domu, z problemami w szkole lub z rówieśnikami. Niektórzy są przygnębieni, zestresowani lub zadręczają się zmartwieniami. Inni doświadczają problemów związanych z jedzeniem lub kontrolowaniem wybuchów gniewu. Jeszcze innym bardzo trudno się skoncentrować lub zapoznać nowych przyjaciół. Niektórzy słyszą i widzą rzeczy, których inni ludzie nie postrzegają. Doświadczanie niektórych tego rodzaju problemów jest normalne, ale w sytuacji, gdy zaczynają one przejmować kontrolę nad codziennym życiem może okazać się, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

W pewnych sytuacjach, gdy młodzi ludzie nie radzą sobie z problemami, mogą uciekać się do samookaleczenia lub myśli samobójczych. Możemy pomóc młodym ludziom doświadczającym tego typu myśli i uczuć. Jeśli Ty lub ktoś znajomy miewa myśli na temat samookaleczenia lub zakończenia swojego życia, jest niezwykle istotne, żeby porozmawiać o tym z zaufaną osobą dorosłą. W nagłym przypadku należy zobaczyć się z lekarzem pierwszego kontaktu lub zgłosić na pogotowie ratunkowe w szpitalu.

Wszystkie wspomniane powyżej problemy mogą przysparzać wielu zmartwień dzieciom/młodym ludziom oraz ich rodzinom. Zadaniem CAMHS jest udzielenie rodzinom pomocy w zrozumieniu tych problemów i zidentyfikowanie pozytywnych planów na przyszłość. CAMHS nie jest tożsamy z opieką społeczną. Osoba, która wystawiła Państwu do nas skierowanie będzie poinformowana o tym, co się dzieje, ale to, o czym będziemy rozmawiać pozostanie poufne, chyba że zajdzie obawa, że Państwu lub komuś innemu może stać się poważna krzywda. Oznacza to, że nie będziemy nikomu ujawniać szczegółów dotyczących Państwa problemów, chyba że wyrażą na to Państwo zgodę. Naszym zadaniem jest pomóc Państwu.

W jaki sposób można umówić wizytę z CAMHS?

Większość osób informuje o problemach, z jakimi boryka się ich dziecko lub rodzina swojego lekarza, szkołę lub innych specjalistów, zaangażowanych w opiekę nad ich dziećmi. Taka osoba następnie wysyła list do CAMHS. Niektóre z przychodni CAMHS przyjmują także pacjentów na zasadzie samoskierowania (oznacza to, że rodzic/młoda osoba może bezpośrednio skontaktować się z CAMHS i poprosić o wyznaczenie wizyty.) Zespół CAMHS omawia wszystkie skierowania. W celu zaproponowania spotkania, skontaktujemy się z Państwem bezpośrednio. W sytuacji, gdy uważamy, że nie będziemy w stanie pomóc Państwa dziecku lub rodzinie, skontaktujemy się z Państwem lub osobą, która wystawiła skierowanie i wyjaśnimy, z jakich powodów jest to niemożliwe.

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas pierwszej wizyty zadamy kilka pytań w celu lepszego poznania Państwa oraz potrzeb Waszego dziecka, na przykład: „Jakie trudności ma Państwa dziecko?”, „Kiedy się one zaczęły?”, „Co poprawia sytuację?”, „Co ją pogarsza?”, „Jak wygląda sytuacja w domu/ w szkole”? oraz „Co chcieliby Państwo zmienić?”. Niektóre osoby czują się nieco stremowane przed pierwszym spotkaniem z CAMHS. Doskonale to rozumiemy; weźmiemy pod uwagę Państwa pytania i obawy. Jeśli mają Państwo trudności w posługiwaniu się językiem angielskim (nawet, jeśli Państwa dziecko ich nie ma), możemy zorganizować wizytę w towarzystwie tłumacza.

Co nastąpi po pierwszej wizycie?

CAMHS wykorzysta informacje uzyskane w czasie kilku pierwszych spotkań, aby zrozumieć, co doprowadziło do powstania opisanych przez Państwa problemów, a następnie wspólnie zastanowimy się, jaką pomoc możemy zaoferować.